19.07.2019

19DOZZ143 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp
Termin składania ofert: do 19.08.2019 r., godz. 9.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/129698/pelnienie-…

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Marczuk, adres e-mail: piotr.marczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8774

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 19DOZZ143 0.14 MB
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19DOZZ143 z dnia 25 07 2019 0.07 MB
Wczytywanie...