15.10.2019

19DOZZ292 Wykonanie instalacji zamkniętego układu chłodzenia oleju turbozespołów Tz-11, Tz-12, agregatów próżniowych oraz pomp EPZ w EC Żerań w Warszawie

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp
Termin składania ofert: do 14.11.2019 r., godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/144919/wykonanie-…

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Dziurski, adres e-mail: janusz.dziurski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8788

Pliki do pobrania

19DOZZ292 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...