04.11.2019

19MPPA112 Wykonanie usługi transportu kolejowego 500 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika SA w latach 2020 – 2021 w ramach umów ramowych

Postępowanie dotyczy zawarcia umów ramowych i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 r. o godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148723/wykonanie-…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 69
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Niedzielski, adres e-mail: jerzy.niedzielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4742, fax nr (48 22) 587 84 52

Pliki do pobrania

19MPPA112 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
19MPPA112 Sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu składania ofert 0.06 MB
19MPPA112 Sprostowanie ogłoszenia z dnia 19112019 0.07 MB
Wczytywanie...