05.11.2019

19DOZZ908 Wykonanie remontu mechanicznego pomp i rewizja UDT z wymianą armatury urządzeń maszynowni w Elektrociepłowni Żerań

Termin składania ofert: do 10.12.2019 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/149106/wykonanie-remontu-mechanicznego-pomp-i-rewizja-udt-z-wymiana-armatury-urzadzen-maszynowni-w-elektrocieplowni-zeran

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,

tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Grzegorz Kucharski, adres e-mail: grzegorz.kucharski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 4796

Pliki do pobrania

19DOZZ908 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...