12.11.2019

19DOZZ910 Wykonanie remontu urządzeń elektrycznych kotłowni i maszynowni oraz remontu rozdzielni i transformatorów w Elektrociepłowni Żerań

Termin składania ofert: do 16.12.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/150373/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część
Marek Niedźwiedzik, adres e-mail: marek.niedzwiedzik@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4978
2 część
Paweł Zalewski, adres e-mail: pawel.zalewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4799
3 część
Michał Witkowski, adres e-mail: michal.witkowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4787
Waldemar Matulka, adres e-mail: waldemar.matulka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8769

Pliki do pobrania

19DOZZ910 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
Wczytywanie...