13.11.2019

19DOZZ937 Wykonanie remontów układów AKPiA i instalacji elektrycznych turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-3 i Tz-6 oraz kotłów K-10, K-11 i K-16 z instalacją deNOx i turbozespołów Tz-7 i Tz-8 w Elektrociepłowni Siekierki

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2029 r. godz. 13.00
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/150773/wykonanie-…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 1:
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3718
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 2:
Adam Krzywiec, adres e-mail: adam.krzywiec@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3701

Pliki do pobrania

19DOZZ937 Ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
19DOZZ937 Sprostowanie ogłoszenia z dnia 16122019 0.07 MB
Wczytywanie...