13.11.2019

19DOZZ928 Wykonanie remontów kotłów K-16, K-10 i K-11 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 16.12.2019 roku do godziny 11:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/150850/wykonanie-remontow-kotlow-k-16-k-10-i-k-11-w-elektrocieplowni-siekierki

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1 część zamówienia:

Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl 

tel. (+48 22) 587 2781

2 część zamówienia:

Krzysztof Woźniak, adres e-mail: krzysztof.wozniak@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2759

3 część zamówienia:

Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2755

Pliki do pobrania

19DOZZ928 Ogłoszenie o zamówieniu 0.16 MB
Wczytywanie...