18.11.2019

19DOZZ911 Wykonanie remontu suwnic, urządzeń nawęglania, kruszarki węgla, urządzeń odpopielania oraz gospodarki wodnej w EC Żerań

Termin składania ofert: do 7.01.2020 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/151745/wykonanie-remontu-suwnic-urzadzen-naweglania-kruszarki-wegla-urzadzen-odpopielania-oraz-gospodarki-wodnej-w-ec-zeran

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1, 2, 3 i 4 część zamówienia:

Robert Anioł, adres e-mail: robert.aniol@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 8768

5 część zamówienia:

Dariusz Werpachowski, adres e-mail: dariusz.werpachowski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 4764

Pliki do pobrania

19DOZZ911 Ogłoszenie o zamówieniu 0.19 MB
Wczytywanie...