18.11.2019

19DOZZ940 Wykonanie remontu mechanicznego instalacji spalin nieoczyszczonych w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 20.12.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/151869/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2712

Pliki do pobrania

19DOZZ940 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...