19.11.2019

19DOZZ926 Wykonanie remontów kotłów K-5, K-6, K-7 oraz K-2 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 7.01.2020 roku do godziny 11:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/152075/wykonanie-remontow-kotlow-k-5-k-6-k-7-oraz-k-2-w-elektrocieplowni-siekierki  

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2712

 

Pliki do pobrania

19DOZZ926 Ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...