20.11.2019

19DOZZ907 Wykonanie remontów mechanicznych turbozespołów Tz-1 i Tz-4 w EC Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 7.01.2020 r. o godz. 12.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/152347/wykonanie-…
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Kucharski, adres e-mail: grzegorz.kucharski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4726

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 19DOZZ907 0.15 MB
Wczytywanie...