20.11.2019

19DOZZ912 Remont mechaniczny kotłów K-09 i K-11 oraz urządzeń układów nawęglania w Elektrociepłowni Pruszków

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 7.01.2020 r. o godz. 13.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/152339/remont-mec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 1 i 2:
Adam Trela, adres e-mail: adam.trela@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5208
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 3:
Jacek Litwinienko, adres e-mail: jacek.litwinienko@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5202

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 19DOZZ912 0.16 MB
Wczytywanie...