22.11.2019

19DOZZ930 Wykonanie remontów mechanicznych turbozespołów Tz-1, Tz-6, Tz-9 i Tz-10 w EC Siekierki

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 8.01.2020 r. godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na platformie przetargowej:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/153039/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 1:
Paweł Kainka, adres e-mail: pawel.kainka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2185
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 2, 3 i 4:
Jacek Szularz, adres e-mail: jacek.szularz@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

19DOZZ930 Ogłoszenie o zamówieniu 0.18 MB
Wczytywanie...