22.11.2019

19DOZZ933 Wykonanie remontu mechanicznego turbozespołu Tz-7 w EC Siekierki

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 8.01.2020 r. godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na platformie przetargowej:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/153043/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Łukasz Siejka, adres e-mail: lukasz.siejka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3713

Pliki do pobrania

19DOZZ933 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...