22.11.2019

19DOZZ941 Wykonania remontu kapitalizowanego MIOS w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 08.01.2020 roku do godziny 13:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/153120/wykonania-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Michał Grohs, adres e-mail: michal.grohs@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2453

Pliki do pobrania

19DOZZ941 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...