25.11.2019

19DOZZ938 Wykonanie remontów mechanicznych urządzeń gospodarki wodnej, nawęglania, podawania biomasy, odpylania, elektrofiltrów, odpopielania, układu uzupełniania sieci w EC Siekierki oraz w C Kawęczyn

Termin składania ofert: do 10.01.2020 roku do godziny 11:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/153365/wykonanie-remontow-mechanicznych-urzadzen-gospodarki-wodnej-naweglania-podawania-biomasy-odpylania-elektrofiltrow-odpopielania-ukladu-uzupelniania-sieci-w-ec-siekierki-oraz-w-c-kaweczyn  

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1 część zamówienia:

Kamil Daca, adres e-mail: kamil.daca@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 3798

2, 4, 5, 6 część zamówienia:

Robert Marchewka, adres e-mail: robert.marchewka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 3797

3 część zamówienia:

Kamil Cygan, adres e-mail: kamil.cygan@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 3779

7 część zamówienia:

Robert Skuza, adres e-mail: robert.skuza@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2412

8 część zamówienia:

Radosław Korniluk, adres e-mail: radoslaw.korniluk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 1716

Pliki do pobrania

19DOZZ938 Ogłoszeni o zamówieniu 0.24 MB
Wczytywanie...