26.11.2019

19DOZZ927 Wykonanie remontu mechanicznego kotłów K-3, K-4, K-8, K9 w Elektrociepłowni Siekierki oraz remontu mechanicznego kotłów K-3 i K-4 w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert: do 14.01.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/153721/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część
Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2757
2 część
Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2781
3 część
Krzysztof Woźniak, adres e-mail: michal.witkowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2759

Pliki do pobrania

19DOZZ927 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...