28.11.2019

19DOZZ392 Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Siekierki oraz Ciepłowni Kawęczyn w latach 2020–2022

Termin składania ofert: do 9.01.2020 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/154445/wykonywanie-w-ramach-umow-ramowych-uslug-w-zakresie-prac-czyscicielskich-w-elektrocieplowni-siekierki-oraz-cieplowni-kaweczyn-w-latach-2020-2022  

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Robert Marchewka, adres e-mail: robert.marchewka@termika.pgnig.pl 

tel. (+48 22) 587 37 97

 

Pliki do pobrania

19DOZZ392 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
Wczytywanie...