13.12.2019

19DOZZ936 Wykonanie remontów układów AKPiA i inst. elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4, kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy, kotłów WP-120 nr 5, 6, 7,kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki...

Termin składania ofert: do 15.01.2020 roku do godziny 11:00
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/157964/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 1, 2, 3, 5:
Karol Szot, adres e-mail: karol.szot@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3709
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 4:
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3718
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 6:
Wojciech Matuszewicz, adres e-mail: wojciech.matuszewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2752

Pełna nazwa zamówienia:
Wykonanie remontów układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4, kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy, kotłów WP-120 nr 5, 6, 7,kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki, remont układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki oraz remont układów AKPiA w C Kawęczyn

Pliki do pobrania

19DOZZ936 Ogłoszenie o zamówieniu 0.21 MB
Wczytywanie...