30.12.2019

19DOZZ935 Wykonanie remontu instalacji elektrycznych wysokiego i średniego napięcia, urządzeń odpopielania, nawęglania i budynków produkcyjnych, sieci kablowych oraz remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i nastawni elektrycznej w Elektrociepłown

Termin składania ofert: do 04.02.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/159776/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część
Krzysztof Bigorajski, adres e-mail: krzysztof.bigorajski@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 737; 22 587 3702
2 część
Paweł Sygnowski, adres e-mail: pawel.sygnowski@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 467, 22 587 3706
3 część
Marek Budka, adres e-mail: marek.budka@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 682, 22 587 3708

Pliki do pobrania

19DOZZ935 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
Wczytywanie...