03.01.2020

19DOZZ929 Wykonanie remontów mechanicznych kotłów K-14 i K15 w EC Siekierki

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 6.02.2020 r. o godz. 10.00.
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/160199/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 1:
Krzysztof Woźniak, adres e-mail: krzysztof.wozniak@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2759
w zakresie przedmiotu zamówienia dla Części 2:
Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2757

Pliki do pobrania

19DOZZ929 Ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...