07.02.2020

20DOZZ021 Wykonanie dokumentacji budowy gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki z siecią gazową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2020, godz. 10:00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na platformie przetargowej eB2B:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/166251/wykonanie-…

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Lech Melaniuk, adres e-mail: lech.melaniuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3114

Pliki do pobrania

20DOZZ21 Ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...