28.02.2020

20DOZZ074 Konwersja kotła węglowego 04K z paliwa węglowego na paliwo gazowo-olejowe wraz z obiektami, instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2020, o godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat zamówienia dostępne są na platformie przetargowej pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/170717/konwersja-kotla-weglowego-04k-z-paliwa-weglowego-na-paliwo-gazowo-olejowe-wraz-z-obiektami-instalacjami-i-gospodarkami-pomocniczymi-oraz-powiazaniami-do-infrastruktury-zakladu-w-cieplowni-kaweczyn

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 84 69, kom. 508 005 986 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Piotr Pieńkowski, adres e-mail: piotr.pienkowski@termika.pgnig.pl

Tel. (+48 22) 587 87 60, kom. 798 156 407

Pliki do pobrania

20DOZZ074 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
20DOZZ074 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.07 MB
20DOZZ074 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25032020 0.07 MB
20DOZZ074 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ZMIANA 2 TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.07 MB
Wczytywanie...