02.03.2020

19DOZZ950 Wykonanie remontu mechanicznego kotłów K-3 i K-4 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 06.04.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/170983/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2757

Pliki do pobrania

19DOZZ950 ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...