05.03.2020

20DOZZ090 Wykonywanie specjalistycznych prac czyścicielskich w obrębie czynnych urządzeń technologicznych Obszaru Węgla w EC Żerań

Termin składania ofert: do 14.04.2020 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/171851/wykonywanie-specjalistycznych-prac-czyscicielskich-w-obrebie-czynnych-urzadzen-technologicznych-obszaru-wegla-w-ec-zeran

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Laskowski, adres e-mail: rafal.laskowski@termika.pgnig.pl

tel. (+48) 508 005 688,

Grażyna Hackiewicz, adres e-mail: grazyna.hackiewicz@termika.pgnig.pl

tel.(+48) 508 005 752

Pliki do pobrania

20DOZZ090 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
Wczytywanie...