06.03.2020

Dialog techniczny "Świadczenia usług medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA"

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu: do 02.04.2020 roku do godziny 15:00

Szczegółowe informacje na temat dialogu umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/172198/dialog-tec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie przedmiotu dialogu:
Krystyna Pawelczyk, adres e-mail:krystyna.pawelczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 74; kom. 508 005 054

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługi medyczne 1.73 MB
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 0.02 MB
Sprostowanie ogłoszenia o dialogu technicznym na usługi medyczne 0.14 MB
Wczytywanie...