13.03.2020

19DOZZ951 Wykonanie remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i nastawni elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki oraz wykonanie remontu instalacji elektrycznych w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert: do 16.04.2020 roku do godziny 09:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/173681/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część
Paweł Sygnowski, adres e-mail: pawel.sygnowski@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 467, 22 587 3706
2 część
Marek Budka, adres e-mail: marek.budka@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 682, 22 587 3708

Pliki do pobrania

19DOZZ951 ogłoszenie o zamówieniu 0.15 MB
Wczytywanie...