23.03.2020

19DOZZ953 Wykonanie remontu układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2020 godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na platformie eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/174991/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia
Karol Szot, adres e-mail: karol.szot@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3709

Pliki do pobrania

19DOZZ953 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...