30.03.2020

19DOZZ954 Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-14 i K-15 wraz z instalacją deNOx oraz turbozespołów Tz-9 i Tz-10 w EC Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2020 godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na platformie eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175948/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
- w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
- w zakresie przedmiotu zamówienia
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3718

Pliki do pobrania

19DOZZ954 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...