31.03.2020

20DOZZ101 Wykonywanie obsługi urządzeń technologicznych nawęglania i odżużlania w EC Pruszków

Termin składania ofert: do 06.05.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/176199/wykonywani…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Przemysław Grabowski, adres e-mail: przemyslaw.grabowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5100; kom. 508 005 786

Pliki do pobrania

20DOZZ101 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...