08.05.2020

20MPPA100 Wykonanie usługi kompleksowej obsługi bocznic kolejowych na udostępnionej infrastrukturze kolejowej w EC Siekierki, EC Żerań i C Kawęczyn, a także specjalistycznych prac w zakresie rozładunku węgla z wagonów typu Talbot na terenie EC Żerań od 01

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
UWAGA ZMIANA 2 TERMINU SKŁADANIA OFERT! Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 2.07.2020 o godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/182190/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Niedzielski adres e-mail: jerzy.niedzielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8452

Pliki do pobrania

20MPPA100 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
20MPPA100 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zmiana terminu składania ofert 0.06 MB
20MPPA100 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 0.06 MB
20MPPA100 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zmiana 2 terminu składania ofert 0.06 MB
Wczytywanie...