18.05.2020

20MPPA103 - Usługa transportu kolejowego 4 250 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA SA w tym również świadczenie usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
NOWY Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 r., godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/183729/usluga-tra…

Osoby do kontaktu:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Niedzielski adres e-mail: jerzy.niedzielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 52

Pliki do pobrania

20MPPA103 Ogłoszenie o zamówieniu 0.17 MB
20MPPA103 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert 0.07 MB
20MPPA103 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z 17062020 0.06 MB
Wczytywanie...