28.05.2020

20DOZZ194 Modernizacja sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2020 o godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/185662/modernizac…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433; kom. 508 005 433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Barbara Chodkowska adres e-mail: barbara.chodkowska@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8778; kom. 508 005 901

Pliki do pobrania

20DOZZ194 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ194 sprostowanie ogłoszenia zmiana warunku udziału 0.07 MB
Wczytywanie...