15.06.2020

20DOZZ175 Wykonywanie prac konserwacyjnych, budowlanych i remontowych w zakładach PGNiG TERMIKA S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2020 r., o godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/188548/wykonywani…

osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Kamil Dąbrowski, adres e-mail: kamil.dabrowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2798

Pliki do pobrania

20DOZZ175 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
Wczytywanie...