Warunki współpracy

Kontraktacja wieloletnich plantacji drzewnych (wierzby i topoli)

PGNiG TERMIKA realizuje program kontraktacji dostaw biomasy z plantacji roślin energetycznych od 2009 roku. Poszukujemy producentów rolnych i właścicieli gruntów posiadających gospodarstwa w rejonie Mazowsza oraz Polski centralnej, w obszarze do 150 km od Warszawy, zainteresowanych współpracą z naszą firmą. Proponujemy wieloletnie umowy kontraktacji dostaw biomasy z plantacji wierzby energetycznej (gat. Salix viminalis L.) oraz topoli energetycznej, o minimalnych areałach 30-40 hektarów, z wkładem finansowym PGNIG TERMIKA w założenie plantacji, a także organizację zbioru biomasy na plantacjach.

Poniżej znajdziesz prezentację na temat kontraktacji i warunków umów z marca 2014 roku.

Prezentacja zawiera informacje nt. warunków kontraktacji, umów oraz przedstawia czteroletnie doświadczenia agrotechniczne ze zrealizowanych prac na plantacjach.

Producentom biomasy z plantacji energetycznych wierzby i topoli zapewniamy:

  • założenie plantacji z sadzonkami,
  • organizację maszynowego zbioru (co 3 lata),
  • wieloletni odbiór biomasy w elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA.

Proponujemy:

  • wieloletnie umowy kontraktacji produkcji i dostaw biomasy z plantacji (umowy do 15 lat),
  • umowy dzierżawy gruntów i nieużytków zachowanych w dobrej kulturze pod plantację (czynsz płatny rocznie, umowy do 15 lat).

Zainteresowane gospodarstwa i inwestorów prosimy o przedstawienie dokumentów:

1. Lokalizacja, areał, nr. działek ewidencyjnych lub wypisy z rejestru gruntów (dla rozważanego obszaru).
2. Mapy glebowo-rolnicze 1:5000 (dla obszaru j.w.).
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w studium lub MPZP (z Urzędu Gminy).

Dotychczas nasadzane plantacje wierzby prowadzimy z wykorzystaniem odmian wierzby hodowców szwedzkich (Salix viminalis L.). Nasadzane są one w dwurzędowym systemie  z przerwami (75 cm x 150 cm x 75 cm; 50 cm odległość między sadzonkami w rzędzie), z gęstością około 14.000 sadzonek na 1 ha. Osiągnęliśmy skuteczność w żywotności sadzonek oraz wzroście roślin na plantacji powyżej 95 proc. w stosunku do założeń. Zabiegi agrotechniczne oraz przyrosty mogą Państwo obejrzeć w galerii upraw. Zainteresowane osoby zapraszamy do wizyt na plantacjach, po uprzednim ich umówieniu z przedstawicielem PGNIG TERMIKA.

Poniżej znajdują się wzory umów - zapoznaj się z nimi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Wyślij swoje zapytanie lub propozycję na adres biomasa@termika.pgnig.pl lub skontaktuj się ze specjalistą:

Arkadiusz Prokop
Tel. +48 22 587 41 31
arkadiusz.prokop@termika.pgnig.pl

Grzegorz Stożek
+48 22 587 44 18
grzegorz.stozek@termika.pgnig.pl

Zespół ds. Biomasy
Wydział Zakupów Paliw i Zagospodarowania UPS

 

 

 

Pliki do pobrania

PGNIG TERMIKA kontraktacja 03 2014 1 1.97 MB
Wzór umowy kontraktacji plantacji 02 2012 0.05 MB
Zalaczniki 1 7 02 2012 0.25 MB
2012 07 Umowa dzierżawy WZÓR 0.12 MB
Wczytywanie...