Wymagania jakościowe

Wymogi prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, definiującego pojęcie biomasy jako paliwa - Dz. U. Nr 260 poz. 2181:

  • Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj. kamienie, skrawki metalu, mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego.
  • Biomasa nie może pochodzić z odpadów drewna mogących zawierać organiczne związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali powstałe w wyniku obróbki drewna z użyciem środków do konserwacji lub powlekania oraz odpadów drewna pochodzących z prac budowlanych lub rozbiórkowych.

Parametry techniczne

Biomasa pochodzenia leśnego - zrębka

Biomasa pochodzenia nieleśnego - pelety np. ze słomy

 

Wczytywanie...