facebook
 

Siekierki

Elektrociepłownia Siekierki jest naszym największym zakładem i jednocześnie największą polską elektrociepłownią, drugą, co do wielkości w Europie.

 

Żerań

Jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy, pracuje od 1954 roku. Najciekawszymi i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi w Ec Żerań są dwa kotły fluidalne.

 

Pruszków

Elektrociepłownia Pruszków produkuje energię elektryczną i cieplną dla Pruszkowa, Piastowa i gminy Michałowice. W Pruszkowie jesteśmy także właścicielem sieci cieplnej i dostarczamy ciepło bezpośrednio do odbiorców.

 

Kawęczyn

Jest trzecim co do wielkości i najmłodszym spośród naszych zakładów. Dzięki optymalizacji układu ciepłowniczego Warszawy ciepłownia Kawęczyn pracuje jako sezonowe źródło ciepła.

 

Wola

Dzięki optymalizacji pracy układu ciepłowniczego Warszawy, zakład pracuje jako sezonowe źródło ciepła pokrywające szczytowe zapotrzebowanie na ciepło w trakcie sezonu grzewczego.

10.08.2015
Przetarg na sprzedaż nieruchomości - ul. Topiel 15

PGNiG TERMIKA SA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu nr 3/ FWN /2015 jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położnej w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, dzielnicy Śródmieście przy ulicy Topiel 15 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 43/2 z obrębu 5-04-05 o powierzchni 402 m2 wraz z prawem własności budynku o funkcji handlowo-usługowej o powierzchni zabudowy 148m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA4M/00388682/2.

Ogłoszenia o przetargach

Zapraszamy do rejestracji i skorzystania z platformy przetargowej