Cele i strategia

Strategia PGNiG TERMIKA na lata 2017 - 2022

Strategia PGNiG TERMIKA na lata 2017 - 2022 jest odpowiedzią na wyzwania i ryzyka rynkowe stojące przed Spółką.

 • Misja: Nasza energia rozwija miasta
 • Wizja: Lider zmian w sektorze ciepłownictwa
 • Cel nadrzędny: Osiągnięcie EBITDA na poziomie ≥ 1 mld PLN w perspektywie 2022 roku przez GK PGNiG TERMIKA

Cele strategiczne:

 • Rozwój organiczny

- Utrzymanie pozycji wiodącego producenta ciepła na rynku warszawskim
- Realizacja planu inwestycyjnego w celu osiągnięcia poprawy rentowności i dywersyfikacji portfela paliwowego
- Realizacja zadań inwestycyjnych w celu dostosowania majątku wytwórczego do Konkluzji BAT
- Przejęcie zarządzania aktywami wytwórczymi w GK oraz realizacja projektów w oparciu o gaz kopalniany i poza systemowy
- Wiodąca rola we współtworzeniu regulacji w sektorze ciepłownictwa i kogeneracji

 • Ekspansja geograficzna oraz budowa nowych obszarów biznesowych

Nowy obszar rozwoju:

- Zakup systemów ciepłowniczych
- Rozwój działalności wytwórczej poza Warszawą
- Budowa efektywnych struktur zarządzania GK TERMIKA
- Realizacja projektu budowy jednostki wielopaliwowej w PGNiG TERMIKA jako elementu domykającego gospodarkę odpadami  komunalnymi dla województwa mazowieckiego

 • Dążenie do doskonałości operacyjnej

- Optymalizacja kosztów O&M
- Wdrożenie Programu Poprawy Efektywności i sprzedaż aktywów „non-core”
- Optymalizacja portfeli w ramach GK PGNiG TERMIKA
- Optymalizacja procesów i dostosowanie do nich systemów IT
- Budowanie zaangażowania pracowników i rozwoju umiejętności menadżerskich

Inicjatywy strategiczne
Zbudowanie fundamentów przyszłego wzrostu wartości:

 • Analizy - przygotowanie potencjalnych inwestycji:

          1. Poszukiwanie rozwiązań technologicznych pozwalających najefektywniej wykorzystać systemy wsparcia w energetyce (Rynek Mocy, OZE, kogeneracja, efektywność energetyczna)
          2. Zastosowanie technologii chłodniczych do zwiększenia oferty produktowej i optymalizacji procesów technologicznych wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

 • Rozwój projektów outsourcingu energetycznego dla przedsiębiorstw
 • Rozwój projektów outsourcingu energetycznego dla gmin
 • Włączenie się w proces promocji oraz wybudowanie infrastruktury E-mobility w EC Żerań i EC Siekierki
 • Przygotowanie projektów budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach GK PGNiG TERMIKA
 • Intensyfikacja działalności badawczo - rozwojowej i poszukiwanie innowacyjnych obszarów wzrostu

Aspiracje PGNiG TERMIKA

 • Osiągnięcie 1 mld EBITDA w 2022 r. przez GK PGNiG TERMIKA
 • Realizacja Planu Inwestycyjnego zapewniającego dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych
 • Wiodące miejsce w Polsce wśród przedsiębiorstw ciepłowniczych pod względem posiadanej infrastruktury sieciowej
 • Bycie moderatorem zmian regulacyjnych i rynkowych w sektorze
 • Osiągnięcie benchmark’ów rynkowych efektywności organizacji w Polsce
 • Wypracowanie efektywnych mechanizmów zarządzania GK TERMIKA

 

 

 

Wczytywanie...