Zarząd

 

Jarosław Głowacki - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych, Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora. Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach; od 2005 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce. Doświadczony samorządowiec - pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce.

Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.

Oświadczenie Pana Jarosława Głowackiego z 31 grudnia 2018 r.:
Pan Jarosław Głowacki - Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

Tomasz Wilczak - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego – kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej. 

W latach 2005 do 2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2007 był związany z Urzędem Dozoru Technicznego. Wcześniej pełnił funkcje w zarządach spółek z Grupy ENEA S.A. Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń, oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.

Oświadczenia Pana Tomasza Wilczaka z 17 grudnia 2018 r.:
Pan Tomasz Wilczak - Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Tomasz Wilczak - Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa - 100% udziału PGNiG TERMIKA SA, wskazany przez PGNiG TERMIKA SA.

 

Radosław Czapski - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. zarządzania Pionem Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalność Automatyka i Osprzęt Lotniczy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach; w latach 1999-2010 pracował przy budowie, a następnie eksploatacji elektrociepłowni gazowej; od 2010 r. przy budowie bloku gazowo-parowego przenoszonego z Ec Starachowice do Siedlec, gdzie pełnił funkcję kierownika elektrociepłowni. Uzyskał uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe. Interesuje się siatkówką, filmami sensacyjnymi i muzyką rockową.

Oświadczenie Pana Radosława Czapskiego z 21 grudnia 2018 r.:

Pan Radosław Czapski - Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.


 

 

Dawid Jaworski - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. ekonomicznych

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. Ukończył również studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Posiada certyfikaty CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ERP (Energy Risk Professional).


Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, gdzie pracował w obszarach finansów, a następnie inwestycji w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Kierował projektami akwizycyjnymi, inwestycyjnymi oraz reorganizacyjnymi. Wcześniej pracował w Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarze nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Oświadczenie Pana Dawida Jaworskiego z 19 grudnia 2018 r.:
Pan Dawid Jaworski - Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Dawid Jaworski - Członek Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, iż aktualnie pełni funkcje w następujących podmiotach:

  • Polska Grupa Górnicza SA - 20,43% udziału PGNiG TERMIKA SA - Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez PGNiG TERMIKA SA
  • Elektrociepłownia Stalowa Wola SA - 50% udziału PGNiG TERMIKA SA - Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez PGNiG TERMIKA SA

 

 

Wczytywanie...