Zarząd

 

Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka
na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. 

Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Wcześniej pełnił też funkcję Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych gdzie odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Zapewnił sprawną komunikację ze stroną społeczną w procesie łączenia spółek, a także wdrażania pakietów legislacyjnych.

Po fuzji OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec i Litwy. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości
w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. (od 11.06.2018 r.) oraz President of Board of Directors
w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki
na rynkach zagranicznych.

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Posiada mistrzowski stopień Karate Kyokushin 1. DAN.
 

 

Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. technicznych

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również: Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora. 
Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W latach 2005 - 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce.

Doświadczony samorządowiec - pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego. 

Od 2 stycznia 2018 roku do 8 maja 2020 roku Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

Oświadczenie Pana Jarosława Głowackiego z 31 grudnia 2018 r.:
Pan Jarosław Głowacki - Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Jarosław Maślany – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. operacyjnych

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości.
Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji.

 

Adam Janicki - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. ekonomicznych

Pan Adam Janicki to doświadczony menadżer sektora finansowego. Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu - MBA. Ponadto odbył cykl szkoleń dyrektorów krajowych organizowanych przez Harvard Marketing Services w Londynie (Wielka Brytania), a także przez First National Bank of New England w Hartford (Stany Zjednoczone) - renomowane szkolenie przedstawicieli krajowych.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Mars Finance 1 Sp. z o.o. koncentrując się w szczególności na rozwoju nowych obszarów działalności oraz na relacjach z instytucjami finansowymi. W latach 2004 – 2005 był Prezesem Zarządu Polsko - Niemieckiego Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sp. z o.o. W latach 2002 - 2016 prowadził działalność doradczą zajmując się szeroko rozumianymi analizami: rynku, przedinwestycyjnymi, instytucji międzynarodowych oraz analizami wpływu dyrektyw UE na sytuację branż i przedsiębiorstw.

Był również doradcą w zakresie sprzedaży, współpracując z Elbis Sp. z o.o., Towarową Giełdą Energii, Bełchatowsko - Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Elektrobudową SA, Energomontażem Południe, BOT Górnictwo i Energetyka SA, Sefako SA, Lehman Brothers, Dresdner Kłeinwort Wasserstein, Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych, Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice, Controltec SA, INTEC Sp. z o.o.

W latach 1997 – 2001 związany był z Heyka Group (Hejka Michna), w której prowadził przedstawicielstwa First National Bank of New England (dziś UPS Capital Credit) oraz First Union (dziś Wells Fargo), realizując min. wprowadzanie produktów ze wsparciem Export – Import Bank of the United States. Współpracował również przy zarządzaniu wybranymi przedsięwzięciami spółek parterowych funduszy Poland Growth Fund 1 i 2.
W latach 1994 – 1997 pracował w Hager Polska/Harvard Public Relations jako Business Development Manager, Country Manager. 

 

Wczytywanie...