Zarząd

 

Elżbieta Bugaj – Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, kierunek Handel Zagraniczny.

Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA S.A. obejmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Energa Obrót SA. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią.

Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach:

  • Orlen Oil Sp. z o.o.,
  • Polska Grupa Lotnicza S A.

 

Jarosław Maślany – Członek Zarządu, Wiceprezes

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości.
Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (czerwiec 2021 - obecnie), Członka Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (lipiec 2021 - obecnie)  oraz Członka Rady Nadzorczej LS Airport Services S.A. (luty 2021 - obecnie).

 

Paweł Przychodzeń – Członek Zarządu, Wiceprezes

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom Executive MBA. Menedżer z dużym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. 

Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu ds. logistyki Poczty Polskiej S.A., gdzie oprócz procesów logistycznych nadzorował m.in. realizację głównego projektu strategicznego, całą sferę zamówień publicznych, zakupów, inwestycji i remontów. W jego kompetencjach był również nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Poczty (ok. 6 tys. obiektów).

Wcześniej był m.in. prezesem Operator ARP Sp. z o.o., wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu zadania związane z obsługą i zarządzaniem oraz przygotowywaniem do inwestycji nieruchomości ARP, a także dyrektorem Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Centrum Obsługi KPRM); tam przygotowywał założenia programu centralnych zakupów i nadzorował prowadzenie zamówień centralnych i zakupów wspólnych na rzecz jednostek administracji publicznej. Prowadził także proces restrukturyzacji zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa należącymi do KPRM w ramach programu „Tanie i sprawne Państwo”.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych dużych projektów infrastrukturalnych; autor licznych publikacji i komentarzy dotyczących tej problematyki (w prasie fachowej, dziennikach ogólnopolskich, portalach o tematyce gospodarczej). Jako ekspert współpracował z komisjami sejmowymi, NSZZ „Solidarność” (Sekcja Krajowa Drogownictwa), Fundacją Republikańską. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Gorący zwolennik idei centralizacji i standaryzacji zamówień, głównie zakupów, a także tworzenia centrów kompetencji i osiągania tym sposobem synergii w ramach współpracy między podmiotami publicznymi. Członek Rad Nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek publicznych.

Od lat zaangażowany w działalność społeczną, na studiach m.in. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Społecznie piastował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

Interesuje się historią, szczególnie II Wojną Światową i XX w., piłką nożną (kibic Legii Warszawa) i filmem polskim.

Żonaty, czworo dzieci. Okruchy czasu wolnego dzieli między oglądaniem meczów piłkarskich i nadrabianiem zaległości literackich.
 

 

Paweł Stępkowski – Członek Zarządu, Wiceprezes

Został powołany na funkcję Członka Zarządu PGNiG TERMIKA S.A. w marcu 2023 r.

Skończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Następnie poszerzył swoją wiedzę z zakresu zarządzania w Apsley Business School of London i w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, zdobywając tytuł Executive Master of Business Administration.

W przeszłości pełnił obowiązki: Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Serwisowe w Opolu, Członka Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach, Wiceprezesa Zarządu Grupa Azoty Koltar sp. z o.o., Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Nysie, Członka Rady Programowej Radia Opole.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych:

  • AMW INVEST sp. z o.o.

 

Roman Pluszczew - Członek Zarządu, Wiceprezes

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w Arthur Andersen w Warszawie. Od kilkunastu lat związany z rynkiem energetycznym – w szczególności z hurtowym i detalicznym obrotem energią elektryczną na rynku krajowym i rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Czechy) oraz Odnawialnymi Źródłami Energii, takimi jak biogazownie i farmy fotowoltaiczne.

Od początku swojej kariery zawodowej związany także z obszarem finansowym. Pełnił funkcję Kontrolera Finansowego, Dyrektora Finansowego oraz CFO. Ostatnie kilka lat pracował w spółkach Grupy TDJ/Grenevia S.A. (dawniej: FAMUR S.A.), gdzie był odpowiedzialny m.in. za księgowość, rachunkowość zarządczą i finanse.

Zajmował się również projektami związanymi z optymalizacją i restrukturyzacją działalności operacyjnej.

Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w Projekt – Solartechnik S.A., tj. spółki z grupy kapitałowej Grenevia S.A.

 

Wczytywanie...