Nieruchomości

PGNiG TERMIKA SA posiada wytypowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Nieruchomości te zaprezentowane zostały na stronie internetowej „Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy PGNiG” i są dostępne pod linkiem: http://www.nieruchomosci.pgnig.pl/

Regulamin Sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości w spółce PGNiG TERMIKA SA realizowana jest zgodnie z „Regulaminem zbywania nieruchomości non-core w spółce PGNiG TERMIKA SA”.

Aktualne postępowania przetargowe:

  • PGNiG TERMIKA SA

Brak aktualnych postepowań

Kontakt:
           Ewa Stanecka
           tel. 22 587 87 70 
           e-mail: ewa.stanecka@termika.pgnig.pl

Małgorzata Michałek
tel. 22 587 87 71
e-mail: malgorzata.michalek@termika.pgnig.pl

Andrzej Młynarczyk
tel. 22 587 87 75
e-mail: andrzej.mlynarczyk@termika.pgnig.pl

 

  • GK PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA 

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych nr 63/2 o pow. 4.116 m2 i 3349/9 o pow. 3.067 m2, obręb Knurów, powiat gliwicki, woj. śląskie, wraz z wzniesionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami: administracyjnym o pow. użytkowej 1.022 m2, warsztatowym o pow. użytkowej 500 m2, garażowym o pow. użytkowej 127 m2, magazynowym o pow. użytkowej 296 m2, portiernią o pow. użytkowej 11,5 m2 oraz budowlami i urządzeniami, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1G/00131671/8.

Termin składania ofert: 15 maja 2019 r., godz. 12.00.

 By dowiedzieć się więcej, kliknij:  Przetarg nr 2/NZA/2019

 

Kontakt:
             Grzegorz Hupka
             tel. 32 753 7290
             e-mail: grzegorz.hupka@termika.pgnig.pl
 

            PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.

            - Aktualnie brak postępowań przetargowych

 

Wczytywanie...