Poradnik

Oszczędzaj ciepło

Czy wiesz, że nawet bardzo proste działania mogą przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania w Twoim domu? Przekonaj się, że naprawdę warto racjonalnie i świadomie korzystać z ciepła

Przeczytaj porady, jak oszczędzać ciepło:

 temp Temperatura

Właściwa temperatura w pomieszczeniach - obniżenie temperatury tylko o 1°C pozwala zaoszczędzić ok. 5% ciepła. Optymalna temperatura dla pokoi dziennych to 20°C, a dla łazienki 24°C. Przegrzewanie pomieszczeń powyżej podanych temperatur wpływa bezpośrednio na wzrost kosztów ogrzewania.

Gdy wyjeżdżasz - wyjeżdżając na kilka dni, nie wyłączaj ogrzewania całkowicie, a jedynie zmniejsz je o kilka stopni. Dzięki temu nie wychłodzisz całkowicie mieszkania i ponowne jego nagrzanie nie pochłonie zbyt wiele energii.

2 Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawór termostatyczny grzejnikowy - ważnym czynnikiem wpływającym na oszczędność ciepła jest możliwość utrzymania optymalnej, projektowanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, co sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu ciepłem. Warto zwrócić uwagę, czy temperatura w Twoim mieszkaniu  jest odpowiednio wyregulowana.
Sprawdź, czy pomieszczenia, w których przez większą część dnia nikt nie przebywa, nie są ogrzewane zbyt intensywnie.

3 Wentylacja

Odpowiednia wentylacja - odpowiednia wentylacja mieszkania lub domu zapewnia lepsze samopoczucie mieszkańców. Istotne jest jednak, by wietrzyć mieszkanie w taki sposób, aby zminimalizować straty ciepła.

Ważne: zanim otworzysz okna, zakręć zawór termostatyczny. Okna natomiast otwieraj szeroko i na krótko. Pozostawianie uchylonych okien przez cały dzień powoduje wychładzanie powietrza w pomieszczeniu. Należy pamiętać, że nowoczesne grzejnikowe zawory termostatyczne, nawet jeśli zostały wcześniej zakręcone, otwierają się, gdy temperatura spada poniżej 16oC. Grzejnik oddaje wówczas ciepło do powietrza, które ucieka uchylonym oknem na zewnątrz pomieszczenia, co bezpośrednio przekłada się na dużo wyższe koszty ogrzewania.

4 Grzejniki

Zasady prawidłowego użytkowania grzejników:

  1. Nie należy zabudowywać grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi ani zasłaniać ich meblami, firanami itp. - zakłócają prawidłową pracę grzejnika i stanowią przeszkodę dla optymalnego ogrzewania pomieszczeń

Zamontuj ekrany zagrzejnikowe - materiał odbija ciepło w stronę pomieszczenia, dzięki czemu pozwala na jego racjonalne wykorzystanie.

5  Okna i drzwi wejściowe

Sprawdź szczelność drzwi i okien - stare i nieszczelne okna są przyczyną znacznej utraty ciepła. Ich wymiana, to jedno z najbardziej efektywnych działań pozwalających na oszczędzanie energii cieplnej. Powyższe dotyczy również drzwi wejściowych.

Pamiętaj o właściwej wentylacji - należy pamiętać, że wymieniając stolarkę okienną, zwiększamy szczelność naszego mieszkania. Wybierając nowe okna wybieraj takie, które umożliwią dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza, a jednocześnie ograniczą straty ciepłą. W przypadku starej stolarki, montuj uszczelki i używaj żaluzji. Korzystne jest również używanie na noc żaluzji, zasłon lub okiennic, które zasłaniając okna, zapobiegają zbędnym utratom ciepła.

Za co odpowiadają Zarządzający Nieruchomościami?

Jako właściciel mieszkania, nie masz wpływu na wszystkie działania związane z oszczędzaniem ciepła. Część odpowiedzialności spoczywa na osobach zarządzających nieruchomością.

Sprawdź, co można zrobić, aby zoptymalizować wykorzystanie ciepła.

Termomodernizacja

Duży wpływ na ograniczenie zużycia ciepła ma termomodernizacja, polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Istotną rolę odgrywa również dostosowanie istniejących instalacji wewnętrznych do prawidłowego zapotrzebowania na ciepło budynku.

Termomodernizacja może przynieść oszczędności do 30% całkowitego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Automatyka pogodowa

Automatyka pogodowa zwana „pogodynką” jest rozwiązaniem, które umożliwia dostarczanie odpowiedniej ilości ciepła do budynku, odpowiadającej startom ciepła dla aktualnej temperatury zewnętrznej i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń, przez co pozwala na optymalizowanie zużycia ciepła. Ponadto, jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej (przeważnie jest to 12oC), wówczas „pogodynka” uruchamia centralne ogrzewanie, zapewniając komfort mieszkańcom budynku. W celu ustawienia temperatury, przy której ma uruchomić się instalacji centralnego ogrzewania, należy złożyć do PGNiG TERMIKA stosowny wniosek.

Przegląd instalacji wewnętrznych

W celu utrzymania dobrego stanu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych niezbędne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji.
Wyżej wymienione działania zapewnią prawidłową pracę instalacji oraz racjonalne wykorzystanie dostarczanego ciepła.

Awaria instalacji wewnętrznej

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia awarii instalacji wewnętrznych, zgłoszenia należy kierować do osób zarządzających nieruchomością, które ustalą przyczynę i zgłoszą usterkę do odpowiednich służb technicznych.

Zanim kupisz mieszkanie - porady

Wybierając mieszkanie należy zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele sposobów ogrzewania budynków. Aby poznać zalety i wady poszczególnych rozwiązań kliknij tutaj.

Zalety ciepła systemowego

  • Niski koszt

Istotną zaletę ciepła sieciowego stanowi niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. Jeżeli szukasz taniego ogrzewania w Warszawie lub Pruszkowie – to jest rozwiązanie dla Ciebie.

  • Dostępność

Dużą zaletą ciepła sieciowego jest jego całoroczna dostępność. Nie istnieją ograniczenia w postaci sezonu grzewczego.

  • Pewność dostaw

Na tle innych systemów ogrzewania ciepło sieciowe wyróżnia się pewnością dostaw – wykwalifikowani pracownicy służb technicznych dbają o to, by system ciepłowniczy działał sprawnie.

  • Bezpieczeństwo

Ciepło sieciowe jest bezpieczne w użytkowaniu. Osoby korzystające z niego nie muszą zachowywać szczególnych środków ostrożności, jak w przypadku innych sposobów ogrzewania mieszkań i domów.

  • Ekologia

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym (kogeneracja) pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa, a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu mniej zanieczyszczeń. Ponadto, duże zakłady produkujące ciepło, takie jak elektrociepłownie, podlegają zasadom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisji zanieczyszczeń i są zobowiązane do przestrzegania norm związanych z ochroną przyrody. W przeciwieństwie do lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, korzystają z zaawansowanych technologii oczyszczania spalin. Indywidualne kotłownie, piece zasilane gazem, olejem opałowym lub węglem zwiększają niską emisję spalin – liczne, rozproszone źródła wprowadzają do powietrza pyły i szkodliwe gazy, co w sumie generuje duże zanieczyszczenie powietrza. W Europie, w miejscach gęsto zaludnionych, odchodzi się już od rozproszonych źródeł ciepła, przechodząc na ogrzewanie sieciowe. Problem niskiej emisji dotyczy większości polskich miast i gmin.

  • Komfort użytkowania

System dostarczania ciepła nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika. Nad jego sprawnością czuwają 24 godziny na dobę wykwalifikowane służby techniczne.

Wczytywanie...