Cyberbezpieczeństwo

 

 

Szanowny Kliencie,
Aby zapewnić Ci maksimum bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższymi dobrymi praktykami i podstawowymi informacjami o zagrożeniach.

Hasła

 • Logując się na naszej witrynie używaj unikalnego i trudnego do odgadnięcia przez postronne osoby hasła,
 • Hasło powinno być różne od innych używanych przez Ciebie haseł,
 • Nikomu nie podawaj oraz nie wysyłaj swoich danych do logowania,
 • Uważaj na podejrzane e-maile, załączniki i linki z próba wyłudzenia podania hasła (phishing).

Korzystanie z komputera

 • Nie otwieraj załączników z podejrzanych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki,
 • Zwracaj uwagę, czy adres strony do której się logujesz jest poprzedzony zapisem https://,
 • Regularnie aktualizuj swój komputer i urządzenie mobilne,
 • Nie pobieraj i nie instaluj aplikacji z nieznanych źródeł.

Stosowanie szyfrowania

 • Szyfruj swoje poufne wiadomości e-mail,
 • Poufne załączniki pakuj z użyciem szyfrowania. Hasło do odszyfrowania zawsze podawaj za pomocą innego środka komunikacji,
 • Korzystaj z wbudowanych w systemach funkcji szyfrowania dysków i plików.

Wiadomości e-mail od PGNiG TERMIKA SA

 • Zwracaj uwagę na wiadomości pochodzące od PGNiG TERMIKA SA. Prawidłowy adres nadawcy powinien być w formacie @termika.pgnig.pl,
 • O wszelkich akcjach mailingowych informacje dostępne będą w zakładce Aktualności na oficjalnej stronie https://termika.pgnig.pl/,
 • W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości wskazującej na próbę podszycia się pod PGNiG Termika SA. Prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres cert@termika.pgning.pl  

W związku z realizacją zapisów Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwo PGNiG Termika SA zostało uznane za operatora usługi kluczowej (OUK) wytwarzania ciepła i wytwarzania energii elektrycznej.  

Ustawa nakłada na OUK obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem swoich usług kluczowych, obsługi i zarządzania incydentami bezpieczeństwa, przeprowadzania działań edukacyjnych wobec swoich użytkowników. Niezbędne jest również wdrożenie odpowiednio i adekwatnie do oszacowanego ryzyka, środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informatycznego.

W związku z tym, w celu realizacji zadań operatorów usług kluczowych, decyzją Zarządu spółki powołany został zespół bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Do zadań Zespołu należy zachowanie najwyższych standardów w zakresie utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informatycznego, zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, wdrożenie i utrzymanie planów ciągłości działania. Obsługa incydentów i współpraca w tym zakresie z właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa (CSIRT).

W sytuacjach nagłych, kryzysowych lub w przypadkach obserwacji podejrzanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, naszych Klientów zachęcamy do kontaktu z Zespołem pod adresem cert@termika.pgning.pl  

Jednocześnie prosimy o zawarcie w każdym zgłoszeniu dodatkowych informacji, takich jak:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • nazwa i adres organizacji;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
 • opis zgłaszanego zdarzenia/ incydentu.

 

Wczytywanie...