Przyłączenie do m.s.c. – Warszawa

PGNiG TERMIKA świadczy pomoc w uzyskaniu informacji o możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, uzyskaniu szczegółowych warunków technicznych przyłączenia oraz przeprowadzeniu inwestycji.

Po podjęciu decyzji o przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczna jest budowa węzła ciepłowniczego w przyłączanym obiekcie. Węzeł ciepłowniczy to układ urządzeń spinających sieć ciepłowniczą z instalacjami sanitarnymi w budynku.


PGNiG TERMIKA oferuje możliwość wykonania projektu technicznego lub świadczenia usługi najmu węzła ciepłowniczego*.
* o wariancie współpracy każdorazowo decyduje PGNiG TERMIKA, po uzyskaniu niżej wymienionych danych, niezbędnych do przygotowania oferty i wykonania analizy opłacalności.

Do przygotowania oferty dotyczącej projektu technicznego lub świadczenia usługi najmu węzła
ciepłowniczego konieczne jest przedstawienie następujących danych:

a) adres budynku,

b) kubatura, powierzchnia użytkowa budynku,

c) liczba lokali mieszkalnych i usługowych w budynku,

d) szczegółowe warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (o ile zostały wydane) lub zamiast informacji, o których mowa w b) i c) przedstawienie projektów instalacji sanitarnych:

 • centralnego ogrzewania,
 • ciepłej wody użytkowej,
 • ciepła technologicznego,
 • innych instalacji, jeżeli takie występują w obiekcie.

ZASADY WYKONANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO PRZEZ PGNiG TERMIKA:

 • po zawarciu umowy, PGNiG TERMIKA wykona kompletną dokumentację techniczną węzła
 • ciepłowniczego,
 • Odbiorca/Inwestor na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej, buduje węzeł ciepłowniczy na własny koszt.

ZASADY NAJMU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO OD PGNiG TERMIKA:

 • po zawarciu umowy, PGNiG TERMIKA wykona dokumentację techniczną węzła ciepłowniczego i na
  jej podstawie zbuduje węzeł,
 • okres najmu wynosi pięć lat, licząc od dnia uruchomienia węzła,
 • spłata najmu odbywa się w kwartalnych, nieoprocentowanych ratach, rewaloryzowanych każdego
  roku o wskaźnik RPI,
 • przez cały okres najmu PGNiG TERMIKA odpowiada za prawidłową pracę i konserwację
  wybudowanego węzła ciepłowniczego,
 • po zakończeniu okresu najmu, możliwy jest zakup węzła przez Odbiorcę/Inwestora.

DO ZAWARCIA UMOWY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PONIŻSZE DOKUMENTY:

 • pełnomocnictwo upoważniające do reprezentacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających numery rejestrowe (NIP, REGON, KRS),
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomością (akt własności, umowa),
 • kopia podjętej uchwały w sprawie zmiany sposobu zasilania (tylko jeśli uchwała jest potrzebna).

PO ZAWARCIU UMOWY Z PGNiG TERMIKA WYMAGANE BĘDZIE:

 • dostarczenie do wglądu projektów technicznych instalacji wewnętrznych,
 • zawarcie umowy przyłączeniowej z dystrybutorem ciepła, dotyczącej budowy przyłącza sieci
 • ciepłowniczej do przyłączanej nieruchomości, przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłowniczego zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.


Maciej Puzio tel. 508 005 213, maciej.puzio@termika.pgnig.pl
Sławomir Szumski tel. 510 969 072, slawomir.szumski@termika.pgnig.pl
Justyna Kotus tel. 519 035 614, justyna.kotus@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

TERMIKA ulotka zbiorcza 3.75 MB
TERMIKA przylaczenie do sieci cieplowniczej 3.75 MB
Wczytywanie...