Rada Nadzorcza

Dariusz Hryniów – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Posiada również wyksztalcenie techniczne energetyczne. Od 2012 roku Radca Prawny. Od 2008 r. doradzał przedsiębiorcom w sektorze energetycznym w GK PGE. Od 2015 związany z PGNiG SA.

Pan Dariusz Hryniów wskazany został do składu Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA jako jej Przewodniczący przez Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA SA.

Aktualnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PGNiG Supply&Trading GmbH, gdzie został wskazany przez Zgromadzenie Wspólników PGNiG Supply&Trading GmbH.

Oświadczenie Pana Dariusza Hryniowa z dnia 27 marca 2019 r.

Pan Dariusz Hryniów – Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.


Krzysztof Kukulski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Kukulski jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w sektorze finansowym w obszarze funduszy inwestycyjnych oraz leasingowym.

W latach 2014-2017 pełnił funkcję kierownika Działu Skarbu w PGNiG SA.

Pan Krzysztof Kukulski od 2017 roku jest zastępcą Dyrektora Departamentu Ekonomicznego w PGNiG SA.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2017/18 roku pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów w PGNiG Finance AB wybranym przez Walne Zgromadzenie.

Aktualnie Pan Krzysztof Kukulski pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w PGNiG TERMIKA SA oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej w PGNiG Upstream North Africa BV. W obydwu przypadkach został powołany przez Walne Zgromadzenie.


Olgierd Hurka – Członek Rady Nadzorczej

Pan Olgierd Hurka jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Manchesterze na kierunku Business Administration.

Od 2013 roku związany z PGNiG SA na stanowisku dyrektora Departamentu LNG.

W latach 1995 - 2002 Pan Olgierd Hurka był menedżerem w Arthur Andersen
sp. z o.o. w Warszawie. Kierował także zespołami doradczymi jako dyrektor w Deloitte Business Consulting SA w Warszawie w latach 2002 – 2008.

Pełnił funkcje w organach podmiotów prywatnych i Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Pan Olgierd Hurka wskazany został do składu Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA  przez Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA SA.

Oświadczenie Pana Olgierda Hurki z dnia 29 marca 2019 r.:

Pan Olgierd Hurka – członek Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Tomasz Świetlicki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Świetlicki to absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, magister inżynier o specjalności
Energetyka Cieplna. Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Zarządzanie Rozwojem i Rynkiem w Elektroenergetyce oraz uzyskał stopień MBA na Uczelni Łazarskiego.  

W swojej dwudziestoletniej karierze zawodowej pełnił funkcje min. analityka technicznego spółek energetycznych (1998-2006) oraz funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki (2007-2015).

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

Był członkiem Rady Nadzorczej Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o., obecnie wskazany przez Ministra Energii pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA.

Oświadczenie Pana Tomasza Świetlickiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.:

Pan Tomasz Świetlicki – członek Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
 

Wczytywanie...