Rada Nadzorcza
Piotr Szlagowski-Budacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven (LL.M., magna cum laude), a także studiów Master
of Business Administration na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Pan Piotr aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Strategii w PGNiG SA, a z GK PGNiG związany jest od roku 2010.

Pan Piotr w latach 2014/17 był Członkiem Rady Nadzorczej, a w 2018 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG Supply & Trading Gmbh
z siedzibą w Monachium. Do maja br. był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Wytwórczego Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.
 

Joanna Gepfert – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologia polska oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu – Business administration.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu informacji publicznej na Uniwersytecie Leyden w Holandii oraz cykl szkoleń z komunikacji społecznej
w konsorcjum Georgetown i George Washington University w USA.

Pracowała w wielu instytucjach państwowych min. Sejmie RP, Kancelarii Senatu, Sejmiku Samorządowym województwa katowickiego, Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze Prasowym Rządu, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze ds. Integracji Europejskiej
i Pomocy Zagranicznej, Funduszu Współpracy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Fundacji „Centrum Europejskie-Natolin”, Muzeum Historii Polski, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskim Radiu.

Prowadziła również działalność gospodarczą Joanna Gepfert PR Project oraz spółkę jawną PR Project Gepfert Chołodzyńska.

Pani Joanna była także doradcą i coachem szefów firm, kadry zarządzającej oraz osób publicznych.

Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.
 

Izabela Wierzchowska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Białostockiej. Zdobyła tytuł magistra inżyniera na kierunkach: Inżynieria Środowiska o specjalność ogrzewnictwo
i wentylacja oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności nowoczesne technologie.

Ukończyła studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA).
Pani Izabela aktualnie pracuje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W latach 2013-2018 zdobywała doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Od marca 2020 r. była też Członkiem Rady Nadzorczej PGE EJ1 SA z siedzibą w Warszawie.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.


Konrad Fuśnik – Członek Rady Nadzorczej


Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz sinologii w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Ukończył także studia podyplomowe na kierunkach:

- Zarządzanie w energetyce - samorządowy menedżer energii w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania,

- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego,

- Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum.

Pan Konrad przez wiele lat pracował w spółkach energetycznych z branży ciepłowniczej, paliwowej i ropy w obszarach obsługi prawnej oraz nadzoru właścicielskiego. Był również stażystą Central Europe Energy Partners w Brukseli. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Aktywów Państwowych w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Marcin Gawroński – Członek Rady Nadzorczej
 

Wczytywanie...