Rada Nadzorcza
Piotr Szlagowski-Budacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven (LL.M., magna cum laude), a także studiów Master
of Business Administration na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Pan Piotr aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Strategii w PGNiG SA, a z GK PGNiG związany jest od roku 2010.

Pan Piotr w latach 2014/17 był Członkiem Rady Nadzorczej, a w 2018 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG Supply & Trading Gmbh
z siedzibą w Monachium. Do maja br. był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Wytwórczego Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.
 

Joanna Gepfert – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologia polska oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu – Business administration.

Ukończyła  program uniwersytecki z dziedziny komunikacji społecznej w konsorcjum Georgetown i George Washington University w USA oraz podyplomowy kurs z zakresu informacji publicznej na Uniwersytecie Leyden w Holandii.
 

Pracowała w wielu instytucjach państwowych mi.n. Sejmie RP, Kancelarii Senatu, Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze Prasowym Rządu, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Muzeum Historii Polski, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskim Radiu oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Prowadziła również działalność gospodarczą Joanna Gepfert PR Project oraz spółkę jawną PR Projekt Gepfert Chołodzyńska.

Pani Joanna była także doradcą i coachem szefów firm, kadry zarządzającej oraz osób publicznych.

Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu De Republica.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Konrad Fuśnik – Sekretarz Rady Nadzorczej


Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz sinologii w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Ukończył także studia podyplomowe na kierunkach:

- Zarządzanie w energetyce - samorządowy menedżer energii w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania,

- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego,

- Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum.

Pan Konrad przez wiele lat pracował w spółkach energetycznych z branży ciepłowniczej, paliwowej i ropy w obszarach obsługi prawnej oraz nadzoru właścicielskiego. Był również stażystą Central Europe Energy Partners w Brukseli. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Aktywów Państwowych w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Izabela Wierzchowska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Białostockiej. Zdobyła tytuł magistra inżyniera na kierunkach: Inżynieria Środowiska o specjalność ogrzewnictwo
i wentylacja oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności nowoczesne technologie.

Ukończyła studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA).
Pani Izabela aktualnie pracuje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W latach 2013-2018 zdobywała doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Od marca 2020 r. była też Członkiem Rady Nadzorczej PGE EJ1 SA z siedzibą w Warszawie.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Marcin Gawroński – Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Zdobył tytuł magistra na Wydziale Elektrycznym: Elektrownie i gospodarka energetyczna. Ukończył także:

- Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej - International MBA,

- University of California Berkley - Program TOP 500 Innovators,

- Szkołę Główną Handlową - Zarządzanie zasobami pracy (studia podyplomowe).

Aktualnie jest Prezesem Zarządu Exalo Drilling S.A. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Marcin pełnił funkcje menadżerskie w wielu innych instytucjach, m.in.: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytucie Lotnictwa, Centrum Usług Wspólnych, Operator ARP sp. z o.o., Ministerstwie Spraw Zagranicznych, LOLOT Serwis sp. z o.o.. Do kwietnia 2021 roku był Członkiem Rady Nadzorczej LOTOS Upstream sp. z o.o.

 

Bartłomiej Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Członek Zarządu PGNiG VENTURES sp. z o.o., radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi 
i obsłudze prawnej innowacyjnych przedsięwzięć.
W swojej ponad 10 letniej karierze pracował z klientami z branży chemicznej, kolejowej, medycznej oraz energetycznej. 
Jako prawnik specjalizuje się w prawie spółek i własności intelektualnej.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa. 

  


Wczytywanie...