Elektrociepłownia Żerań

Zakład został uruchomiony w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła i energii elektrycznej dla Warszawy.

Założenia dla powstania na Żeraniu elektrowni sięgały jeszcze lat 30-tych XX wieku. Powrócono do nich na przełomie 1949 – 1950, by już kilka lat później, w listopadzie 1954 roku, oddać do eksploatacji pierwszy kocioł wraz z turbozespołem.

Zakład powstał - nie jako pierwotnie planowana elektrownia, ale elektrociepłownia mająca odpowiadać za produkcję energii elektrycznej oraz zasilenie powstającej w powojennej Warszawie sieci cieplnej.

W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji, w szczególności:

  • budowę nowoczesnego Bloku Gazowo-Parowego,
  • dwóch kotłowni szczytowych opartych o pracę kotłów wodnych opalanych gazem 
  • zabudowę na kotłach fluidalnych instalacji środowiskowych gwarantujących pracę urządzeń przy zaostrzonych wymogach w zakresie emisji spalin.

Obecnie Elektrociepłownia Żerań dysponuje mocą:

  • cieplną: 2050 MWt,
  • elektryczną brutto: 795 MWe.

Zaopatruje w ciepło pięć rejonów ciepłowniczych Warszawy. Zakład odpowiada również za produkcję pary technologicznej dla odbiorców zewnętrznych, w tym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 

Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
Tel. 22 587 46 39

Wczytywanie...