PGNiG TERMIKA SA

Siedziba główna

Sekretariat Zarządu

  • +48 22 587 49 00

NIP 525 000 06 30, REGON 010381709, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 1 740 324 950 zł,
KRS 0000025667, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Ciepło systemowe

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości taniego ogrzewania w Pruszkowie lub Warszawie,
skontaktuj się z PGNiG TERMIKA i poznaj naszą ofertę dostarczania ciepła sieciowego.

Warszawa

  • +48 587 85 15, 587 85 25
  • pon - pt: 8:00-15:00

Pruszków, Piastów, Komorów

  • +48 22 587 53 11
  • pon - pt: 8:00-15:00

Kogeneracja gazowa

Jeżeli zarządzasz firmą generującą zyski i ponosisz duże koszty z tytułu zakupu nośników energii (energia elektryczna, ciepło, ew. chłód), oferujemy Ci usługę pełnego outsourcingu energetycznego, opartego na budowie na Twoim terenie kogeneracyjnego źródła gazowego, które będzie wytwarzać energię elektryczną i ciepło (ew. chłód) w ilościach zapewniających pokrycie potrzeb energetycznych Twojej firmy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu tych nośników.

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Mariusz Orzełowski

Rzecznik Prasowy
22 587 41 43, 502 720 444
Wczytywanie...