Kogeneracja gazowa

PGNiG TERMIKA koncentruje się na budowie nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych opartych na paliwie gazowym i technologii kogeneracyjnej. Silne zaangażowanie spółki w rozwój gazowych jednostek kogeneracyjnych wynika z efektywności energetycznej tego typu źródeł i wynikających z niej oszczędności.

kogeneracja

Dla typowego zakładu przemysłowego zużywającego ciepło z ciepłowni węglowej oraz kupującego energię elektryczną zastosowanie kogeneracji niesie szereg korzyści. Obrazuje to porównanie produkcji oraz głównych kosztów w ciepłowni oraz elektrociepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej, przedstawione na poniższym schemacie.

 

wykres2

Rozwój kogeneracji gazowej w Polsce przez GK PGNiG będzie możliwy dzięki konsekwentnie prowadzonej rozbudowie systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Gwarancja dostępności paliwa gazowego na potrzeby nowych gazowych jednostek wytwórczych będzie zaś pochodną wzrostu wydobycia gazu ze złóż krajowych, rozwoju połączeń transgranicznych i nowych kierunków pozyskania paliwa gazowego (LNG).

Gazowe źródła wytwórcze charakteryzują się blisko dwukrotnie niższym poziomem emisyjności CO2 w porównaniu ze źródłami opalanymi węglem kamiennym. Nie emitują pyłu ani związków siarki, nie wymagają również uciążliwego i kosztownego transportu węgla i składowania ubocznych produktów spalania.

 

 

 

Wczytywanie...