Strategia podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podatkowej grupy kapitałowej PGK PGNiG wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

PGK PGNiG została zawiązana w 2016 r. i funkcjonowała do 31.12.2020 r., tj. do terminu wygaśnięcia umowy grupy. W roku podatkowym 2020 PGK PGNiG tworzyły następujące spółki:

 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (spółka dominująca);
 2. PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. PGNiG Termika Spółka Akcyjna;
 5. Gas Storage Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej Operator Systemu Magazynowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 6. PGNiG Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 7. PGNiG SPV 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 8. PGNiG SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 9. GEOFIZYKA Toruń Spółka Akcyjna;
 10. PGNiG Technologie Spółka Akcyjna;
 11. PGNiG Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Część dotycząca samej podatkowej grupy kapitałowej obejmuje dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe części dokumentu prezentują wystandaryzowane informacje dla każdej spółki tworzącej PGK PGNiG.

Pliki do pobrania

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGK PGNiG za 2020 r 18.09 MB
Wczytywanie...