Strategia podatkowa

➡️ 2022 Zamieszczona informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGNiG TERMIKA S.A. wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Załączony dokument zawiera informacje o realizowanej strategii podatkowej przez PGNiG TERMIKA w roku podatkowym 2022.
➡️Zamieszczona informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGNiG TERMIKA S.A. wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Załączony dokument zawiera informacje o realizowanej strategii podatkowej przez PGNiG TERMIKA w roku podatkowym 2021.
➡️Zamieszczona informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podatkowej grupy podatkowej PGK PGNiG wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Zamieszczone informacja PGK PGNiG została zawiązana w 2016 r. i funkcjonowała do 31.12.2020 r., tj. do terminu wygaśnięcia umowy grupy. W roku podatkowym 2020 PGK PGNiG tworzyły następujące spółki:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (spółka dominująca);
 • PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna;
 • Gas Storage Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej Operator Systemu Magazynowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • PGNiG Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • PGNiG SPV 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • PGNiG SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • GEOFIZYKA Toruń Spółka Akcyjna;
 • PGNiG Technologie Spółka Akcyjna;
 • PGNiG Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Część dotycząca samej podatkowej grupy kapitałowej obejmuje dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe części dokumentu prezentują wystandaryzowane informacje dla każdej spółki tworzącej PGK PGNiG.

Pliki do pobrania

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGK PGNiG za 2020 r 18.09 MB
Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGNiG TERMIKA SA za 2021 r 0.43 MB
Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla PGNiG TERMIKA SA za 2022 r 0.7 MB
Wczytywanie...