Informacje o strukturze paliw oraz jej wpływie na środowisko

Struktura paliw

W poniższych tabelach przedstawiamy strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej, które zużyto do produkcji sprzedawanej energii elektrycznej, a także informacje o wpływie jej wytworzenia na środowisko w 2022 roku.

Tabela nr 1: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA SA w 2022 roku.
 

rys 1

Tabela nr 2: Informacja o wielkości emisji zanieczyszczeń wyemitowanych przy wytwarzaniu energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA SA w 2022 roku.
 

rys2

Działając w myśl artykułu 116. ustęp 13. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) PGNiG TERMIKA SA informuje, że udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu 2022 roku do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego wynosi:

- 0,00% - dla sieci ciepłowniczej w Pruszkowie, Piastowie i Komorowie, zasilanej przez EC Pruszków;
- 0,00% - dla sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Regaty, zasilanej przez C Regaty.

Wczytywanie...