O Firmie

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA.

W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: 

 • PGNiG TERMIKA SA
 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
 • PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.
 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

 

PGNiG TERMIKA SA 

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach i ciepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach:

 • Elektrociepłownia Siekierki
 • Elektrociepłownia Żerań
 • Elektrociepłownia Pruszków
 • Ciepłownia Kawęczyn
 • Ciepłownia Wola

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 3,8 TWh energii elektrycznej i 10 TWh ciepła.

Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

 • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
 • w Pruszkowie – poprzez własną sieć ciepłowniczą

 

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza i chłodu. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła (w 15.06.2000 r.) Skojarzony Układ Energetyczno - Chłodniczy połączony z centralną klimatyzacją KWK „Pniówek” oraz rozpoczęła produkcję energii w skojarzeniu.

Spółka jest krajowym liderem w redukcji metanu do atmosfery. Rocznie zagospodarowuje ponad 70 mln m³ metanu, dzięki czemu ogranicza emisje dwutlenku węgla na poziomie powyżej 900 tys. ton.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa  swoją strukturą obejmuje pięć jednostek organizacyjnych, do których należą:

 • Elektrociepłownia Zofiówka,
 • Elektrociepłownia Moszczenica
 • Elektrociepłownia Pniówek
 • Elektrociepłownia Suszec
 • Elektrociepłownia Częstochowa

 

PGNIG TREMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach rozproszonych. Łącznie Spółka eksploatuje 33 projekty gazowe na terenie dziewięciu województw, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18,28 MW i mocy elektrycznej 166 kW. Aktualnie realizowane są dwa kolejne projekty związane z budową gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.

 

PGNiG TERMIKA ma również akcje lub udziały w następujących spółkach:

 • Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
 • Polska Grupa Górnicza S.A.

 

 

 

 

Wczytywanie...